•Yağ bazlı, konsantre olarak, mum yapımına uygun  kokulardır.
•Kokuları dış etkenlerden muhafaza eden damlalıklı özel şişelerde satışa sunulmaktadır.
•Konsantre kokularımızı yaklaşık olarak %4-8 oranında kullanılması uygundur.
•Koku ömrü 1 yıldır.

Kullanımı :

•Eritilmiş parafine boyadan sonra katılmalı
•Homojen bir dağılım sağlandıktan sonra kalıba dökülmelidir
1